មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

រឿងថ្មីបំផុត

កុំក្លាយភាពងងឹតអី
តារាសំដែង: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison
ប្រភេទ: រន្ធត់,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 99'
ចំនួនមើល: 12778

តារាសំដែង: Bill Oberst Jr., Courtney Abbiati, Jenna Stone
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 86'
ចំនួនមើល: 9135
ភ្នែកទីបី
តារាសំដែង: Simon Yam, Tony Ka Fai Leung, Kate Tsui
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 9132
បំផ្លាញម៉ាស៊ីន
តារាសំដែង: Gina Holden, Jana Pallaske, Lance Henriksen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់,ប្រឌិត
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 95'
ចំនួនមើល: 11569
អតីតយុទ្ធជនម្នាក់
តារាសំដែង: Toby Kebbell, Adi Bielski, Tony Curran
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 98'
ចំនួនមើល: 9555
ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត
តារាសំដែង: Diane Lane, Colin Hanks, Joseph Cross
ប្រភេទ: រន្ធត់,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 101'
ចំនួនមើល: 10905
ទីក្រុងភ្លើង
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Danny Lee, Yueh Sun
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 101'
ចំនួនមើល: 9231
ថ្មីចាប់កំណើត
តារាសំដែង: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 101'
ចំនួនមើល: 6517
ស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយ
តារាសំដែង: Alfred Cheung, Maggie Cheung, Kar Lok Chin
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 1988
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 94 min
ចំនួនមើល: 5180
ចលាចលនៅក្នុងគុក ភាគ២
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Sung Young Chen, Roy Cheung
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
ចំនួនមើល: 11531
មើលថែម

រឿងថ្មីៗទើបមកដល់

ឆាប់ឆាប់នេះមេឃនឹងងងឹតហើយ
តារាសំដែង: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 89106
Jackie chan thunderbolt
តារាសំដែង: Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 1h45'
ចំនួនមើល: 77503
ផ្លូវរបស់នាគរាជ
តារាសំដែង: Bruce Lee
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1975
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 104'
ចំនួនមើល: 76132
អាម៉ា - Grandma
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 56640
Fearless
តារាសំដែង: Jet Li, Li Sun, Yong Dong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2006
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 56269
Scary holiday - Ghost is all around
តារាសំដែង: Sukollawat Kanaros, Nutthasit Kotimanuswanich, Ramita Mahapreukpong
ប្រភេទ: កំប្លែង,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 38505
ជើង ១០០
តារាសំដែង: Famke Janssen, Bobby Cannavale, Ed Westwick
ប្រភេទ: រន្ធត់,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2008
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 96 min
ចំនួនមើល: 33653
Mysterious Island 2
តារាសំដែង: Julian Chen, Jiajia Deng
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 26979
Take Me Home
តារាសំដែង: Nopachai Chaiyanam, Djuangjai Hirunsri, Mario Maurer
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 94'
ចំនួនមើល: 25569
បេសកកម្មចាដដ្រេដ
តារាសំដែង: Sylvester Stallone, Armand Assante, Rob Schneider
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 1h30'
ចំនួនមើល: 23647
មើលថែម

Film series