មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

រឿងថ្មីបំផុត

The Call Up
តារាសំដែង: Morfydd Clark, Chris Obi, Parker Sawyers
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 3127
Hacksaw Ridge
តារាសំដែង: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,សង្រ្គាម
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 130'
ចំនួនមើល: 12012
Ratchet & Clank
តារាសំដែង: James Arnold Taylor, David Kaye, Jim Ward
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,ជីវចល
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 94'
ចំនួនមើល: 40252
Our Kind of Traitor
តារាសំដែង: Carlos Acosta, Radivoje Bukvic, Stellan Skarsgård
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 5145
Run the Tide
តារាសំដែង: Taylor Lautner, Johanna Braddy, Constance Zimmer
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 94'
ចំនួនមើល: 5124
The Disappointments Room
តារាសំដែង: Kate Beckinsale, Mel Raido, Lucas Till
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 6967
Race
តារាសំដែង: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 130'
ចំនួនមើល: 4873
Deepwater Horizon
តារាសំដែង: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 105'
ចំនួនមើល: 3049
The Last King
តារាសំដែង: Michael Aasen, Anders Dahlberg, Jonathan Oskar Dahlgren
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 95'
ចំនួនមើល: 4943
10 Cloverfield Lane
តារាសំដែង: John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr.
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 104'
ចំនួនមើល: 5616
មើលថែម

រឿងថ្មីៗទើបមកដល់

ជើងឯកថាមពល
តារាសំដែង: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr
ប្រភេទ: សកម្មភាព,Free film
ឆ្នាំ: 2009
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 59560
Three
តារាសំដែង: Louis Koo, Wei Zhao, Wallace Chung
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 80'
ចំនួនមើល: 55029
Batman: Bad Blood
តារាសំដែង: Jason O'Mara, Yvonne Strahovski, Stuart Allan
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ផ្សងព្រេង,ជីវចល,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 72'
ចំនួនមើល: 46261
Ratchet & Clank
តារាសំដែង: James Arnold Taylor, David Kaye, Jim Ward
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,ជីវចល
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 94'
ចំនួនមើល: 40252
ក្រោមភាពងងឹត
តារាសំដែង: Dennis Quaid, Tony Oller, Aimee Teegarden
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់,Free film
ឆ្នាំ: 1996
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 16633
កុមារ Frankenstein
តារាសំដែង: Gene Wilder, Madeline Kahn, Marty Feldman
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,Free film
ឆ្នាំ: 1974
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 105
ចំនួនមើល: 16245
All Girls Weekend
តារាសំដែង: Jamie Bernadette, Katie Carpenter, Gema Calero
ប្រភេទ: រន្ធត់,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 85'
ចំនួនមើល: 15890
Bangkok Knockout
តារាសំដែង: Gitabak Agohjit, Speedy Arnold, Supakson Chaimongkol
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 119'
ចំនួនមើល: 15582
Hot Fuzz
តារាសំដែង: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman
ប្រភេទ: កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,សង្រ្គាម,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2007
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 121'
ចំនួនមើល: 15010
Swap
តារាសំដែង: Tom Sizemore, Johnny Messner, Mickey Rourke
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 14139
មើលថែម

Film series