មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
បំផ្លាញម៉ាស៊ីន
តារាសំដែង: Gina Holden, Jana Pallaske, Lance Henriksen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់,ប្រឌិត
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 95'
11569 ចំនួនមើល
កោះរបស់លោក Moreau
តារាសំដែង: David Thewlis, Marlon Brando, Val Kilmer
ប្រភេទ: រន្ធត់,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96'
1683 ចំនួនមើល
មេឃIron
តារាសំដែង: Julia Dietze, Christopher Kirby, Götz Otto
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2012
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 93'
1532 ចំនួនមើល
គ្មានព្រំដែន
តារាសំដែង: Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish
ប្រភេទ: ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 105'
1083 ចំនួនមើល

តារាសំដែង: Tiffany, Debbie Gibson, A Martinez
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 91'
1908 ចំនួនមើល
The Call Up
តារាសំដែង: Morfydd Clark, Chris Obi, Parker Sawyers
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
3127 ចំនួនមើល
Lake Placid vs. Anaconda
តារាសំដែង: Corin Nemec, Yancy Butler, Skye Lourie
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 92'
1588 ចំនួនមើល
Gods of Egypt
តារាសំដែង: Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler
ប្រភេទ: សកម្មភាព,សង្រ្គាម,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 126'
1088 ចំនួនមើល
xXx: Return of Xander Cage
តារាសំដែង: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 107''
31469 ចំនួនមើល
The Circle
តារាសំដែង: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 110'
5980 ចំនួនមើល