មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
ថ្មីចាប់កំណើត
តារាសំដែង: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 101'
6517 ចំនួនមើល
ក្រុមខ្ទួយក្រហម
តារាសំដែង: Dolph Lundgren, M. Emmet Walsh, Al White
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 105'
1286 ចំនួនមើល
ទីក្រុងនៃEmber
តារាសំដែង: Saoirse Ronan, Toby Jones, Bill Murray
ប្រភេទ: ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2008
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
1538 ចំនួនមើល
ក្រុមការពារត្បូង
តារាសំដែង: Dolph Lundgren, Nan Yu, Xue Zuren
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2007
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 94
1262 ចំនួនមើល
ចារបុរសចននី
តារាសំដែង: Rowan Atkinson, John Malkovich, Natalie Imbruglia
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 88'
2356 ចំនួនមើល
ល្បែងភ្នាល់
តារាសំដែង: Breckin Meyer, Amy Smart, Whoopi Goldberg
ប្រភេទ: កំប្លែង,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2001
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 112 min
1258 ចំនួនមើល
Lake Placid vs. Anaconda
តារាសំដែង: Corin Nemec, Yancy Butler, Skye Lourie
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 92'
1588 ចំនួនមើល
xXx: Return of Xander Cage
តារាសំដែង: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 107''
31469 ចំនួនមើល
The Expendables វគ្គ៣
តារាសំដែង: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 126'
5929 ចំនួនមើល
The Fate of the Furious 8
តារាសំដែង: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 136'
13750 ចំនួនមើល