មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
គុកនៅថ្ងៃទីមានអគ្គីភ័យ
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Tony Ka Fai Leung, Ka-Kui Ho
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 1987
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 98 min
1285 ចំនួនមើល
មន្ត្រីគយបំបែកគ្រឿងញៀន
តារាសំដែង: Sammo Kam-Bo Hung, Biao Yuen, Takeshi Kaneshiro
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 90
1682 ចំនួនមើល
អ្នកបើកបរ Pedicab
តារាសំដែង: Sammo Kam-Bo Hung, Siu Chung Mok, Hoi Mang
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 95'
1581 ចំនួនមើល
គំរោង A I
តារាសំដែង: Jackie Chan, Sammo Kam-Bo Hung, Biao Yuen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 105'
1153 ចំនួនមើល
សក់ជាដែកគោលភាគទី២
តារាសំដែង: Doug Bradley, Ashley Laurence, Clare Higgins
ប្រភេទ: រន្ធត់,រន្ធត់
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 97'
1321 ចំនួនមើល
តារាសំណាង
តារាសំដែង: Sammo Kam-Bo Hung, Karl Maka, Sylvia Chang
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 95'
906 ចំនួនមើល
ក្រុមខ្ទួយក្រហម
តារាសំដែង: Dolph Lundgren, M. Emmet Walsh, Al White
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 105'
1286 ចំនួនមើល
ទីក្រុងនៃEmber
តារាសំដែង: Saoirse Ronan, Toby Jones, Bill Murray
ប្រភេទ: ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2008
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
1538 ចំនួនមើល
កោះរបស់លោក Moreau
តារាសំដែង: David Thewlis, Marlon Brando, Val Kilmer
ប្រភេទ: រន្ធត់,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96'
1683 ចំនួនមើល
ក្រុមការពារត្បូង
តារាសំដែង: Dolph Lundgren, Nan Yu, Xue Zuren
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2007
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 94
1262 ចំនួនមើល