មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
Batman: Bad Blood
តារាសំដែង: Jason O'Mara, Yvonne Strahovski, Stuart Allan
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ផ្សងព្រេង,ជីវចល,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 72'
46261 ចំនួនមើល
Ratchet & Clank
តារាសំដែង: James Arnold Taylor, David Kaye, Jim Ward
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,ជីវចល
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 94'
40252 ចំនួនមើល
Scary holiday - Ghost is all around
តារាសំដែង: Sukollawat Kanaros, Nutthasit Kotimanuswanich, Ramita Mahapreukpong
ប្រភេទ: កំប្លែង,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 90'
38505 ចំនួនមើល
ជើង ១០០
តារាសំដែង: Famke Janssen, Bobby Cannavale, Ed Westwick
ប្រភេទ: រន្ធត់,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2008
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 96 min
33653 ចំនួនមើល
xXx: Return of Xander Cage
តារាសំដែង: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 107''
31469 ចំនួនមើល
Skiptrace
តារាសំដែង: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 107'
30090 ចំនួនមើល
Miss Granny
តារាសំដែង: Sim Eun Kyeong, Nah Moon Hee, Park In Hwan
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង,Free film
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 124
27190 ចំនួនមើល
Mysterious Island 2
តារាសំដែង: Julian Chen, Jiajia Deng
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 91'
26979 ចំនួនមើល
សម័យចោរឆក់កាបូប
តារាសំដែង: Leon Lai, Jordan Chan, Qi Shu
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 89'
25720 ចំនួនមើល
Take Me Home
តារាសំដែង: Nopachai Chaiyanam, Djuangjai Hirunsri, Mario Maurer
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 94'
25569 ចំនួនមើល