ផ្លូវរបស់នាគរាជ
មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
ផ្លូវរបស់នាគរាជ
តារាសំដែង: Bruce Lee
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន, Free film
ឆ្នាំ: 1975
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 104'
76133 ចំនួនមើល
ចុចទីនេះដើម្បីមើលរឿងដែលមានគុណភាពកំរិត HD

ណែនាំ

នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តReturn of the Dragon,  Bruce Lee បានសំដែងជាក្មេងប្រុសនៅជនបទនៅក្នុងប្រទេសអីុតាលី។ ហាងរបស់បងប្អូនជីដូនមួយគាត់ត្រូវបានពួកម្ចាស់ស្រុកដើមតាម​យាយីដោយគាត់បានឃើញវាផ្ទាល់ភ្នែក។ ពួកគេតែងតែដេញភ្ញៀវដែរចូលមកក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងគំរាមពួកគាត់ជានិច្ច ប៉ុន្តែLeeតែងតែនៅស្ងៀមជានិច្ច។ តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើង ហើយគាត់និងបញ្ចប់វាដោយរបៀបណា?ភាពយន្តនេះមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងណា សូមរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា

រឿងទាក់ទង

Jackie chan thunderbolt
តារាសំដែង: Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 1h45'
ចំនួនមើល: 77503
ជើងឯកថាមពល
តារាសំដែង: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr
ប្រភេទ: Free film
ឆ្នាំ: 2009
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 59561
Journey to the West
តារាសំដែង: Bei-Er Bao, Mengke Bateer, Sihan Cheng
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
ចំនួនមើល: 57527
Fearless
តារាសំដែង: Jet Li, Li Sun, Yong Dong
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2006
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 56270
Batman: Bad Blood
តារាសំដែង: Jason O'Mara, Yvonne Strahovski, Stuart Allan
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 72'
ចំនួនមើល: 46261