ចលាចលនៅក្នុងគុក ភាគ២
មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
ចលាចលនៅក្នុងគុក ភាគ២
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Sung Young Chen, Roy Cheung
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
11532 ចំនួនមើល
ចុចទីនេះដើម្បីមើលរឿងដែលមានគុណភាពកំរិត HD

ណែនាំ

Ching គឺជាអ្នកទោសនៅពន្ធនាគារHonk Kong ដែលមានកេរ្តឈ្មោះល្បីក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលមកពីចិនដីគោក។Chingបានរត់គេចខ្លួនដើម្បីទៅជួបកូនប្រុសរបស់គាត់ ដែលត្រូវបានលោកដាក់អោយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយ។ គាត់បានប្រគល់ខ្លួនអោយទៅអាជ្ញាធរ ប៉ុន្តែជាការសងសឹកប្រធាននៃសន្ដិសុខឈ្មោះថា Zauបានរៀបចំឱ្យChingអោយទៅនៅជាមួយនិងក្រុមបងធំដែលមកពីចិនដីគោក ដែលដឹកនាំដោយDragon។ DragonហើយនិងChingបានរត់គេចខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយខណៈពេលដែលរត់គេចខ្លួន ពួកគេបានជួបគ្នានិងបានរាប់គ្នាជាមិត្ត។ Chingបានលាក់ខ្លួននិងជាមេគំនិតក្នុងកុបកម្មមួយដើម្បីជួយគាត់ពីការលាក់ខ្លួននៅចិនដីគោក កំឡុងពេលកំពុងវឹកវរChingបានសងសឹកទៅលើSkull(ជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយZau)ហើយនិងZau

រឿងទាក់ទង

Jackie chan thunderbolt
តារាសំដែង: Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 1h45'
ចំនួនមើល: 77503
ជើងឯកថាមពល
តារាសំដែង: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2009
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 59561
Journey to the West
តារាសំដែង: Bei-Er Bao, Mengke Bateer, Sihan Cheng
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
ចំនួនមើល: 57527
Fearless
តារាសំដែង: Jet Li, Li Sun, Yong Dong
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2006
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 56269
Three
តារាសំដែង: Louis Koo, Wei Zhao, Wallace Chung
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 80'
ចំនួនមើល: 55029