មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

រឿងថ្មីបំផុត

xXx: Return of Xander Cage
តារាសំដែង: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 107''
ចំនួនមើល: 1514
Despicable Me 3
តារាសំដែង: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker
ប្រភេទ: កំប្លែង,ជីវចល
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 2019
The Expendables វគ្គ៣
តារាសំដែង: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 126'
ចំនួនមើល: 748
The Circle
តារាសំដែង: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 110'
ចំនួនមើល: 1584
Cop Out
តារាសំដែង: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernández
ប្រភេទ: កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 103'
ចំនួនមើល: 1092
The Fate of the Furious 8
តារាសំដែង: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 136'
ចំនួនមើល: 7634
Logan
តារាសំដែង: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 137'
ចំនួនមើល: 5731
Boyka: Undisputed IV
តារាសំដែង: Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 86'
ចំនួនមើល: 5389
Kong: Skull Island
តារាសំដែង: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 118'
ចំនួនមើល: 10707
John Wick: Chapter 2
តារាសំដែង: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 122'
ចំនួនមើល: 3546
មើលថែម

រឿងថ្មីៗទើបមកដល់

ឆាប់ឆាប់នេះមេឃនឹងងងឹតហើយ
តារាសំដែង: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 65439
Jackie chan thunderbolt
តារាសំដែង: Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 1h45'
ចំនួនមើល: 58261
ផ្លូវរបស់នាគរាជ
តារាសំដែង: Bruce Lee
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1975
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 104'
ចំនួនមើល: 56643
Three
តារាសំដែង: Louis Koo, Wei Zhao, Wallace Chung
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 80'
ចំនួនមើល: 44623
Baby
តារាសំដែង: Akshay Kumar, Danny Denzongpa, Rana Daggubati
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 150'
ចំនួនមើល: 41598
ជើងឯកថាមពល
តារាសំដែង: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr
ប្រភេទ: សកម្មភាព,Free film
ឆ្នាំ: 2009
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 41168
TRAIN TO BUSAN
តារាសំដែង: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jeong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 118'
ចំនួនមើល: 40806
Fearless
តារាសំដែង: Jet Li, Li Sun, Yong Dong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2006
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 38128
Batman: Bad Blood
តារាសំដែង: Jason O'Mara, Yvonne Strahovski, Stuart Allan
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ផ្សងព្រេង,ជីវចល,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 72'
ចំនួនមើល: 35337
អាម៉ា - Grandma
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 28920
មើលថែម

Film series

The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 13
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 213
The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 12
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 93
The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 11
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 82
The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 10
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 103
The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 9
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 88
The Cupids Series 8 : Defeating Love Episode 8
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល: 25'
ចំនួនមើល: 126
Princess Agents Ep4
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 42'
ចំនួនមើល: 189
Princess Agents Ep2
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 42'
ចំនួនមើល: 98
Princess Agents Ep1
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 42'
ចំនួនមើល: 191
Ten Great III of Peach Blossom E 52
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 42'
ចំនួនមើល: 441
មើលថែម