មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

រឿងថ្មីបំផុត

xXx: Return of Xander Cage
តារាសំដែង: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 107''
ចំនួនមើល: 26009
Despicable Me 3
តារាសំដែង: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker
ប្រភេទ: កំប្លែង,ជីវចល
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 15209
The Expendables វគ្គ៣
តារាសំដែង: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 126'
ចំនួនមើល: 4899
The Circle
តារាសំដែង: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 110'
ចំនួនមើល: 5000
Cop Out
តារាសំដែង: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernández
ប្រភេទ: កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 103'
ចំនួនមើល: 5542
The Fate of the Furious 8
តារាសំដែង: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 136'
ចំនួនមើល: 12045
Logan
តារាសំដែង: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 137'
ចំនួនមើល: 12204
Boyka: Undisputed IV
តារាសំដែង: Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 86'
ចំនួនមើល: 11242
Kong: Skull Island
តារាសំដែង: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 118'
ចំនួនមើល: 22943
John Wick: Chapter 2
តារាសំដែង: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 122'
ចំនួនមើល: 7772
មើលថែម

រឿងថ្មីៗទើបមកដល់

ឆាប់ឆាប់នេះមេឃនឹងងងឹតហើយ
តារាសំដែង: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2010
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 91'
ចំនួនមើល: 76114
Jackie chan thunderbolt
តារាសំដែង: Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1995
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 1h45'
ចំនួនមើល: 68675
ផ្លូវរបស់នាគរាជ
តារាសំដែង: Bruce Lee
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន,Free film
ឆ្នាំ: 1975
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 104'
ចំនួនមើល: 67922
ជើងឯកថាមពល
តារាសំដែង: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr
ប្រភេទ: សកម្មភាព,Free film
ឆ្នាំ: 2009
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 96
ចំនួនមើល: 50015
Journey to the West
តារាសំដែង: Bei-Er Bao, Mengke Bateer, Sihan Cheng
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
ចំនួនមើល: 48132
Fearless
តារាសំដែង: Jet Li, Li Sun, Yong Dong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2006
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 100'
ចំនួនមើល: 47406
Three
តារាសំដែង: Louis Koo, Wei Zhao, Wallace Chung
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 80'
ចំនួនមើល: 47300
Baby
តារាសំដែង: Akshay Kumar, Danny Denzongpa, Rana Daggubati
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: ប្រទេសផ្សេងៗ
រយះពេល: 150'
ចំនួនមើល: 45484
TRAIN TO BUSAN
តារាសំដែង: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jeong
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 118'
ចំនួនមើល: 44108
Batman: Bad Blood
តារាសំដែង: Jason O'Mara, Yvonne Strahovski, Stuart Allan
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ផ្សងព្រេង,ជីវចល,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2016
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 72'
ចំនួនមើល: 41411
មើលថែម

Film series

Rak Nakara Ep 24
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 384
Rak Nakara Ep 23
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 188
Rak Nakara Ep 22
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 262
Rak Nakara Ep 21
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 282
Plerng Boon E92
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 203
Plerng Boon E91
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 159
Plerng Boon E90
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 208
Plerng Boon E89
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 144
Plerng Boon E88
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 135
Plerng Boon E87
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: រឿងភាគ
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ថៃ
រយះពេល:
ចំនួនមើល: 371
មើលថែម